VIPP-audit

Het ‘Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional’ (VIPP) is gericht op het implementeren van de mogelijkheden waarmee de uitwisseling van informatie tussen patiënt en zorgverleners wordt verbeterd. Graag nemen wij u mee in dit auditproces. Wij zorgen voor de planning, geven aan wat wanneer aangeleverd moet worden en bewaken de kwaliteitseisen.

Schrijf uw organisatie snel in en regel uw subsidie!

Het VIPP-programma stelt ziekenhuizen, GGZ-instellingen, revalidatiecentra en categorale instellingen in staat om extra stappen te nemen om patiënten digitale toegang te verlenen tot de eigen medische gegevens. Deze regeling levert een bijdrage aan:

  • Het vergroten van de eigen regie van de patiënt over zijn of haar zorgproces
  • Het verkorten van de wachttijden
  • Het reduceren van administratieve lasten
SafeHarbour NEN7510 Zorg

Subsidiecheck met VIPP-audit

Wist u dat ziekenhuizen (VIPP-1), revalidatiecentra en categorale instellingen (VIPP-2) in aanmerking kunnen komen voor subsidies? Hiermee kunnen zij de uitwisseling van gestandaardiseerde informatie met de patiënt en zorgverleners verbeteren. Om tot een subsidie te komen is een eindtoets nodig waarmee wordt vastgesteld of de doelstellingen zijn behaald. SafeHarbour heeft de gecertificeerde IT-auditors in huis die uw eindtoets kunnen realiseren!

VIPP-audit Deadlines

De eerste deadline voor de VIPP-audit ligt al op 1 juli aanstaande. Vanaf 1 mei tot 1 juli 2018 kunnen naast ziekenhuizen en categorale instellingen, ook GGZ-aanbieders (VIPP-3) zich inschrijven om gebruik te maken van de VIPP-regeling voor GGZ. Wacht dus niet langer en schakel een IT-auditor van SafeHarbour in!

Lees hier meer over doelstellingen en deadlines.

Maak een afspraak

Uw audit is ons proces

 

Wij nemen u graag de werkzaamheden omtrent het auditproces uit handen, zodat u zich kan blijven focussen op uw kerntaken!

  • Stap 1: Voorbereiding – De voorbereidingsfase is gericht op de afstemming van het normenkader, de benodigde informatie en de planning.
  • Stap 2: Audit op de opzet
  • Stap 3: Audit op het bestaan
  • Stap 4: Aan het einde van het audittraject wordt in eerste instantie een conceptrapport opgeleverd waarop u kan reageren
  • Stap 5: Oplevering assurance rapport VIPP-assessment

Integrale aanpak en direct uw DigiD-audit uitgevoerd?

De meeste instellingen kiezen voor een patiëntportaal als invulling van de VIPP-eisen. Een gedegen en veel gekozen manier van inloggen is met behulp van DigiD. Voor een DigiD dient een separate jaarlijkse audit te worden uitgevoerd, dit om een aansluiting bij beheerder Logius aan te vragen en te behouden. Omdat de beveiliging van patiëntportalen zeer belangrijk is, wordt door de meeste zorginstellingen verder gekeken dan enkel de verplichte normenset vanuit de DigiD-audit. Onze ervaring is dat er succesvol gekozen wordt voor de integrale aanpak waarbij één partij zowel de VIPP-audit als de DigiD-audit uitvoert en daarnaast een bredere blik volgens het NEN7510 -normenkader werpt op de informatiebeveiligingsmaatregelen rondom het patiëntportaal.

Neem gerust contact met ons op

SafeHarbour helpt instellingen met het uitvoeren van een nulmeting om te kijken of voldaan wordt aan de VIPP-eisen en kan tevens de verplichte audit ter verantwoording van de ontvangen subsidie uitvoeren. Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met één van onze specialisten.

SafeHarbour Audit stappenplan

Oriënteren
Onderzoeken
Evalueren

Bekijk ook onze andere audits