Audit VIPP

Makkelijker informatie delen tussen patiënt en zorgverlener

Direct aanvragen

Het ‘Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional’ (VIPP) is gericht op het implementeren van de mogelijkheden waarmee de uitwisseling van informatie tussen patiënt en zorgverleners wordt verbeterd. Graag nemen wij je mee in dit auditproces. Wij zorgen voor de planning, geven aan wat wanneer aangeleverd moet worden en bewaken de kwaliteitseisen.

Schrijf jouw organisatie snel in en regel jouw subsidie!

Het VIPP-programma stelt ziekenhuizen, GGZ-instellingen, revalidatiecentra, categorale instellingen, instellingen voor medisch specialistische zorg en audiologische centra in staat om extra stappen te nemen om patiënten digitale toegang te verlenen tot de eigen medische gegevens. Deze regeling levert een bijdrage aan:

  • Het vergroten van de eigen regie van de patiënt over zijn of haar zorgproces
  • Het verkorten van de wachttijden
  • Het reduceren van administratieve lasten
SafeHarbour NEN7510 Zorg

Subsidiecheck met VIPP-audit

Wist je dat GGZ-instellingen (VIPP-GGZ) in aanmerking kunnen komen voor subsidies?

Wist je dat instellingen voor medisch specialistische zorg en audiologische centra (VIPP-5) tot en met 31 oktober 2020 een subsidieaanvraag kunnen indienen?

Hiermee kunnen zij de uitwisseling van gestandaardiseerde informatie met de patiënt en zorgverleners verbeteren. Om tot een subsidie te komen is een eindtoets nodig waarmee wordt vastgesteld of de doelstellingen zijn behaald. SafeHarbour heeft de gecertificeerde IT-auditors in huis die jouw eindtoets kunnen realiseren!

Lees hier een overzicht over doelstellingen en deadlines.

Maak een afspraak

Jouw audit is ons proces

 

Wij nemen je graag de werkzaamheden omtrent het auditproces uit handen, zodat je jezelf kan blijven richten op jouw kerntaken!

  • Stap 1: Voorbereiding – De voorbereidingsfase is gericht op de afstemming van het normenkader, de benodigde informatie en de planning.
  • Stap 2: Audit op de opzet
  • Stap 3: Audit op het bestaan
  • Stap 4: Aan het einde van het audittraject wordt in eerste instantie een conceptrapport opgeleverd waarop je kan reageren
  • Stap 5: Oplevering assurance rapport VIPP-assessment

Integrale aanpak en direct jouw DigiD-audit uitgevoerd?

De meeste instellingen kiezen voor een patiëntportaal als invulling van de VIPP-eisen. Een gedegen en veel gekozen manier van inloggen is met behulp van DigiD. Voor een DigiD dient een separate jaarlijkse audit te worden uitgevoerd, dit om een aansluiting bij beheerder Logius aan te vragen en te behouden. Omdat de beveiliging van patiëntportalen zeer belangrijk is, wordt door de meeste zorginstellingen verder gekeken dan enkel de verplichte normenset vanuit de DigiD-audit. Onze ervaring is dat er succesvol gekozen wordt voor de integrale aanpak waarbij één partij zowel de VIPP-audit als de DigiD-audit uitvoert en daarnaast een bredere blik volgens het NEN7510 -normenkader werpt op de informatiebeveiligingsmaatregelen rondom het patiëntportaal.

Neem gerust contact met ons op

SafeHarbour helpt instellingen met het uitvoeren van een nulmeting om te kijken of voldaan wordt aan de VIPP-eisen en kan tevens de verplichte audit ter verantwoording van de ontvangen subsidie uitvoeren. Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met één van onze specialisten.

Bekijk ook onze andere audits