SUWI Audit

Sinds de invoering van de Regeling SUWI zijn gemeenten verplicht om de beveiliging van Suwinet op orde te hebben. Wij kunnen u inzicht geven in de mate waarin u voldoet aan de eisen die gesteld worden aan de beveiliging middels een SUWI Audit.

Onze aanpak

De audit wordt in één of meerdere delen uitgevoerd door de onafhankelijke en gekwalificeerde IT-auditoren van SafeHarbour. Om de algehele beveiliging te vergroten kijken wij verder dan de normen, op zoek naar mogelijk zwakke plekken in uw organisatie. Hierop attenderen we u en zo bent u verzekerd van een optimale beveiliging. Onze stappen zijn:

  • Het opsturen van een documentenlijst voor het auditdossier;
  • Bestuderen van het auditdossier en interviews ter verduidelijking;
  • Beoordeling van dossier;
  • Afstemming van de conceptrapportage met u;
  • Definitief rapport conform de voorschriften van NOREA.
SUWI - SafeHarbour

Ondersteuning bij audits

Het huidige normenkader is gericht is op alle partijen die gebruik maken van Suwinet. Niet alle normen zijn van toepassing op een gemeentelijke organisatie of een ISD/GSD. Indien u ondersteuning nodig heeft bij het opstellen van het auditdossier dan kunnen wij u daarbij helpen. Onze adviseurs zijn op de hoogte van het normenkader en kunnen aan de hand van uw specifieke situatie de juiste maatregelen treffen. Samen met de adviseur kunt u zelf de mate van ondersteuning bepalen.

Afspraak maken

Bekijk ook deze Audits