IC Content Privacy

Het naleven van de AVG kan de nodige uitdagingen met zich meebrengen voor jouw organisatie. Die uitdagingen zitten niet alleen in de wet zelf, maar kunnen ook ontstaan door beperkte middelen, gefragmenteerde beleidsstukken of gedateerde processen. Ook de omvang en de impact van de AVG vraagt veel inspanning van medewerkers, projectleiders, functionarissen en bestuurders.

Een goed opgezet privacybeleid biedt een oplossing voor deze uitdagingen en vormt de verbinding tussen alle beleidsthema’s, processen en procedures die voortkomen uit de AVG. Door te beschrijven hoe je met privacy wilt omgaan krijg je een middel in handen waarmee je kunt sturen en verantwoorden.

Het Privacy Management Systeem ‘IC Content’ is dé versneller voor de implementatie en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het is een praktisch systeem dat organisaties helpt om te voldoen aan de wettelijke eisen en plichten rond persoonsgegevens.

Maak nu een afspraak voor een vrijblijvende demo of download hier de productsheet. Bekijk ook eens de tutorials die ingaan op een aantal functionaliteiten van IC Content module Privacy.

Uniek en integraal privacybeheersysteem

Het Privacy Management Systeem ‘IC Content’ dient als naslagwerk en vertaalt privacywet- en regelgeving naar eenvoudige procedures, best practices en toelichtingen. Het bevat een uniek en integraal privacybeheersysteem waarmee de Functionaris Gegevensbescherming en CISO direct een beheerinstrument in handen hebben. Het structureert informatie voor de medewerkers die werken met persoonsgegevens.

Je kunt hiermee:

 • de implementatie van de AVG te versnellen door informatie, kennis en best practices te delen;
 • medewerkers ondersteunen bij het naleven van de privacywet- en regelgeving;
 • ondersteuning bieden bij het voldoen aan formele eisen zoals de documentatieplicht en audits;
 • cruciale ondersteuning bieden door middel van updates en alerts bij wijzigingen.

Tijd en geldbesparing

Wanneer je zelf een privacy handboek samenstelt voor jouw organisatie kost dat veel tijd en investeringen. Het Privacy Management Systeem (PMS) binnen IC Content maakt jouw werk gemakkelijker omdat wij veel vooraf hebben ingevuld.
IC Content met privacy module:

 • is volledig ingericht voor medewerkers en verantwoordelijke functionarissen;
 • zorgt voor bewustwording van de noodzaak van informatieveiligheid;
 • biedt tijdsbesparing doordat je het privacy handboek niet zelf hoeft samen te stellen;
 • is een systeem waar je zelf ook makkelijk en snel aanpassingen in kunt maken;
 • is voorzien van updates die veranderingen in wet- en regelgeving actualiseren.
SafeHarbour Handboek

Veranderingen van de wetgeving in 2018

Goed omgaan met persoonsgegevens wordt steeds belangrijker. Op 25 mei 2018 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hoewel de principes en uitgangspunten grotendeels gelijk zijn, kent de AVG een aantal belangrijke veranderingen:

 • een grotere nadruk op het aantoonbaar voldoen aan de privacywet- en regelgeving;
 • meer expliciete waarborgen ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens;
 • zwaardere verplichtingen wat betreft de verantwoordelijken, zoals het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming (FG);
 • meer maatregelen wat betreft informatieveiligheid en persoonsgegevens zoals het uitvoeren van privacy impact assessments (PIA’s) en melden van datalekken.

Opbouw van IC Content met Privacy-module

Het PMS binnen IC Content is snel aan te passen aan jouw organisatie. Het volgt de belangrijkste thema’s die nodig zijn voor een goede inrichting van privacy in een organisatie. Het bevat een uniek en integraal privacybeheersysteem en een privacybeleid gebaseerd op best practices. Er is ruime aandacht voor verantwoordelijkheden, formele vereisten maar vooral ook de omgang met privacy in operationele toepassingen. Een team van privacyjuristen zorgt dat het systeem altijd actueel is. Ze houden ontwikkelingen en aanpassingen in wet- en regelgeving bij en verbeteren het PMS binnen IC Content met ervaringen uit het veld.

SafeHarbour - Privacy Management Systeem

Laat je gegevens achter en wij nemen vrijblijvend contact op voor meer informatie over het PMS

Informatieaanvraag IC Content

Ontvang informatie over IC Content. Voor meer informatie of het maken van een afspraak kun je ook contact met ons opnemen per e-mail of door te bellen naar 085 30 30 279.
  Hiermee heb ik kennis genomen van het Privacystatement van SafeHarbour en geef uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van mijn e-mailadres, voornaam en achternaam om de SafeHarbour nieuwsbrief te kunnen ontvangen.