SafeHarbour - Privacy Management Systeem

Privacy Management Systeem

Het implementeren van de AVG kan de nodige uitdagingen met zich meebrengen voor uw organisatie. Die uitdagingen zitten niet alleen in de wet zelf, maar kunnen ook ontstaan door beperkte middelen, gefragmenteerde beleidsstukken of gedateerde processen. Ook de omvang en de impact van de AVG zal veel inspanning vragen van medewerkers, projectleiders, functionarissen en bestuurders.

Een goed opgezet privacybeleid biedt een oplossing voor deze uitdagingen en vormt de verbinding tussen alle beleidsthema’s, processen en procedures die voortkomen uit de AVG. Door te beschrijven hoe u met privacy wilt omgaan krijgt u een middel in handen waarmee u kunt sturen en zich kunt verantwoorden.

Het Privacy Management Systeem van SafeHarbour is dé versneller voor de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het is een praktisch systeem dat organisaties helpt om te voldoen aan de wettelijke eisen en plichten rond persoonsgegevens.

Maak nu een afspraak of download onderaan deze pagina de volledige informatiebrochure!

 

Doel en voordelen van het Privacy Management Systeem

Doel van het Privacy Management Systeem

Het Privacy Management Systeem dient als naslagwerk en vertaalt privacywet- en regelgeving naar eenvoudige procedures, best practices en toelichtingen. Het bevat een uniek en integraal privacybeheersysteem waarmee de Functionaris Gegevensbescherming en CISO direct een beheerinstrument in handen hebben. Het structureert informatie voor de medewerkers die werken met persoonsgegevens.

U kunt hiermee:

 • de implementatie van de AVG te versnellen door informatie, kennis en best practices te delen;
 • medewerkers ondersteunen bij het naleven van de privacywet- en regelgeving;
 • ondersteuning bieden bij het voldoen aan formele eisen zoals de documentatieplicht en audits;
 • cruciale ondersteuning bieden door middel van updates en alerts bij wijzigingen.

Voordelen

Wanneer u zelf een privacy handboek samenstelt voor uw organisatie kost dat u veel tijd en investeringen. Het Privacy Management Systeem maakt uw werk gemakkelijker omdat wij veel vooraf hebben ingevuld. Het Privacy Management Systeem:

 • is volledig ingericht voor medewerkers en verantwoordelijke functionarissen;
 • zorgt voor bewustwording van de noodzaak van informatieveiligheid;
 • biedt tijdsbesparing doordat u het privacy handboek niet zelf hoeft samen te stellen;
 • is een systeem waar u zelf ook makkelijk en snel aanpassingen in kunt maken;
 • is voorzien van updates die veranderingen in wet- en regelgeving actualiseren.

SafeHarbour Handboek

Veranderingen van de wetgeving in 2018

Goed omgaan met persoonsgegevens wordt steeds belangrijker. In mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hoewel de principes en uitgangspunten grotendeels gelijk zijn, kent de AVG een aantal belangrijke veranderingen:

 • een grotere nadruk op het aantoonbaar voldoen aan de privacywet- en regelgeving;
 • meer expliciete waarborgen ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens;
 • zwaardere verplichtingen wat betreft de verantwoordelijken, zoals het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming (FG);
 • meer maatregelen wat betreft informatieveiligheid en persoonsgegevens zoals het uitvoeren van privacy impact assessments (PIA’s) en melden van datalekken.

Opbouw van het Privacy Management Systeem

Het Privacy Management Systeem is snel aan te passen aan uw organisatie. Het volgt de belangrijkste thema’s die nodig zijn voor een goede inrichting van privacy in een organisatie. Het bevat een uniek en integraal privacybeheersysteem en een privacybeleid gebaseerd op best practices. Er is ruime aandacht voor verantwoordelijkheden, formele vereisten maar vooral ook de omgang met privacy in operationele toepassingen. Een team van privacyjuristen zorgt dat het systeem altijd actueel is. Ze houden ontwikkelingen en aanpassingen in wet- en regelgeving bij en verbeteren het Privacy Management Systeem met ervaringen uit het veld.

Download de productbrochure

Zorgeloos omgaan met uw informatie?