ISO 27001 boek - SafeHarbour

ISMS Gemeenten

Vanaf 2017 is een Information Security Management System (ISMS) voor alle gemeenten verplicht. SafeHarbour helpt u bij het efficiënt beveiligen van gemeentelijke processen door de implementatie van de BIG. Met een ISMS is het eenvoudig om de PDCA-cyclus in te richten, het bepalen van de scope en het gereed zijn voor audits en het verbeteren van processen.

Het systeem is eenvoudig te beheren via een dashboard en maakt u in staat om beveiligingsrisico’s niet alleen te constateren maar ook op te lossen.

BIG

De Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) is de basis voor het ISMS van SafeHarbour. In het ISMS staan alle up-to-date normen uitgewerkt voor een beleid dat specifiek voor uw organisatie opgesteld is. Deze kunt u eenvoudig implementeren.

Uniek aan het ISMS van SafeHarbour is een tool die de gedragscode voor Governance Riskmanagement en Compliance (GRC) implementeert. GRC is een continu proces dat ten aanzien van gestelde doelen de risico’s identificeert, beoordeelt en goedkeurt. Onze tool geeft inzicht in de mate waarin uw interne beheersing op orde is. Zo behoudt u als CISO of Controller een optimaal overzicht.

Wat is een ISMS?

Een ISMS zorgt voor een compleet en uitvoerbaar pakket van IT beleidsregels, systemen en processen om beveiligingsrisico’s te beperken. Met dit “systeem” treft u optimale maatregelen om de informatieveiligheid op hoog niveau te brengen en helpt met het registreren en organiseren van:

 • Regels en normen
 • Bewustwording
 • Training
 • Een optimaal kennisniveau
 • Processen rond incidenten

Ons ISMS bevat voorbeelden van alle maatregelen uit de:

 • BIG
 • DigiD
 • SUWI
 • BRP
 • Reis- en waardedocumenten

Wanneer u zelf een ISMS samenstelt voor uw organisatie kost dat u veel tijd. Daar komt een jaarlijkse tijdsinvestering en educatie bij om het actueel te houden. Dit vereist veel tijd en kennis waar niet iedereen over beschikt. Het ISMS maakt uw werk gemakkelijker omdat wij veel vooraf hebben ingevuld. Daarnaast levert het u de volgende voordelen op:

 • Tijdsbesparing;
 • Als CISO komt u beslagen ten ijs bij diverse afdelingen;
 • Een systeem waar u makkelijk en snel aanpassingen in kunt maken;
 • Met internen en externen de informatie op orde houden;
 • Systeemupdates die veranderingen in wet- en regelgeving actualiseren;
 • AO en IC bijhouden;
 • Taken bijhouden.

Maak een afspraak

Heeft u ondersteuning nodig bij de implementatie van BIG? Wilt u meer informatie of een demo van ons ISMS? Wij helpen u graag. Meer informatie? Neem contact met ons op per e-mail of door te bellen naar 085 208 208 9.

Zorgeloos omgaan met uw informatie?