IC Content: ISMS Gemeenten

Sinds 2017 is een Information Security Management System (ISMS) voor alle gemeenten verplicht. SafeHarbour helpt u bij het efficiënt beveiligen van gemeentelijke processen door de implementatie van de BIG. Met een ISMS is het eenvoudig om de PDCA-cyclus in te richten, het bepalen van de scope en het gereed zijn voor audits en het verbeteren van processen.

Het systeem is eenvoudig te beheren via een dashboard en maakt u in staat om beveiligingsrisico’s niet alleen te constateren maar ook op te lossen.

BIG

De Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) is de basis voor de ISMS-ondersteunende tool IC Content van SafeHarbour. In IC Content met de module Informatieveiligheid staan alle actuele normen uitgewerkt voor een beleid dat specifiek voor uw organisatie toepasbaar is. Deze kunt u eenvoudig implementeren.

Complementair aan de ISMS-ondersteunende tool IC Content is de tool IC Control die de gedragscode voor Governance Riskmanagement en Compliance (GRC) implementeert. GRC is een continu proces dat ten aanzien van gestelde doelen de risico’s identificeert, beoordeelt en goedkeurt. De GRC-tool IC Control geeft inzicht in de mate waarin uw interne beheersing op orde is. Zo behoudt u als CISO of Controller een optimaal overzicht. Voor meer informatie over IC Control klikt u hier.

Wat is een ISMS?

Een ISMS zorgt voor een compleet en uitvoerbaar pakket van IT beleidsregels, systemen en processen om beveiligingsrisico’s te beperken. Met dit “systeem” treft u optimale maatregelen om de informatieveiligheid op hoog niveau te brengen en helpt met het registreren en organiseren van:

 • Regels en normen
 • Bewustwording
 • Training
 • Een optimaal kennisniveau
 • Processen rond incidenten

Het ISMS IC Content bevat voorbeelden van alle maatregelen uit de:

 • BIG
 • DigiD
 • SUWI
 • BRP
 • Reis- en waardedocumenten

Wanneer u zelf een ISMS samenstelt voor uw organisatie kost dat u veel tijd. Daar komt een jaarlijkse tijdsinvestering en educatie bij om het actueel te houden. Dit vereist veel tijd en kennis waar niet iedereen over beschikt. IC Content met de module informatieveiligheid maakt uw werk gemakkelijker omdat wij veel vooraf hebben ingevuld. Daarnaast levert het u de volgende voordelen op:

 • Tijdsbesparing;
 • Als CISO komt u beslagen ten ijs bij diverse afdelingen;
 • Een systeem waar u makkelijk en snel aanpassingen in kunt maken;
 • Met internen en externen de informatie op orde houden;
 • Systeemupdates die veranderingen in wet- en regelgeving actualiseren;
 • AO en IC bijhouden;
 • Taken bijhouden.
ISO 27001 boek - SafeHarbour

Maak een afspraak

Heeft u ondersteuning nodig bij de implementatie van BIG? Wilt u meer informatie of een demo van de ISMS-ondersteunende tool IC Content? Wij helpen u graag. Meer informatie? Neem contact met ons op per e-mail of door te bellen naar 085 30 30 279

Maak een afspraak >>