IC Content

Informatieveiligheid en Privacy

Demo aanvragen

Vanuit onze praktijkervaring hebben we IC Content ontwikkelt. Voorheen gebruikte organisaties onze fysieke handboeken om normen en richtlijnen ten aanzien informatieveiligheid en privacy te implementeren. Sinds een aantal jaar gebruiken wij IC Content ter ondersteuning van jouw ISMS en jouw beheersing rondom Privacy. In IC Content hebben we een tweetal modules ontwikkeld die elkaar versterken. IC Content Informatieveiligheid en IC Content Privacy.

Bespaar tijd en geld

Zelf een “handboek” met procedures samenstellen en actueel houden kost veel tijd en de nodige educatie. De benodigde kennis en tijdinvestering hiervoor is niet in iedere organisatie beschikbaar. IC Content maakt jouw werk gemakkelijker, omdat wij veel vooraf hebben ingevuld. Met het integraal beheersysteem heb je als FG of CISO direct een beheerinstrument in handen. Heb je al documenten en beleid ontwikkeld? Dan kun je deze in IC Content zetten om de interne samenhang te borgen en samen met collega’s documenten te beheren.

De voordelen van IC Content:

 • versnelt de implementatie van de BIO en AVG door informatie, kennis en best practices te delen;
 • ondersteunt medewerkers bij het naleven van de privacywet- en regelgeving;
 • ondersteuning bij het voldoen aan formele eisen zoals de documentatieplicht en audits;
 • is volledig ingericht voor jouw medewerkers en verantwoordelijke functionarissen;
 • zorgt voor bewustwording van de noodzaak van informatieveiligheid;
 • tijdsbesparing;
 • makkelijk en snel aanpassingen maken die specifiek op jouw organisatie van toepassing zijn;
 • ondersteuning bieden door middel van updates en alerts bij wijzigingen in wet- en regelgeving;
 • ondersteuning bij het naleven van de wet- en regelgeving.
 • taken beheren en bijhouden;
 • medewerkers laten samenwerken;
 • de verbinding leggen tussen normen en beheersmaatregelen;
 • krijg ondersteuning bij het naleven van de wet- en regelgeving.
 • maak gebruik van de vertaling van alle maatregelen uit de verschillende normenkaders (BIO, DigiD, SUWI, BRP) en zelfevaluaties.

   

  Lees ook: met deze 4 factoren ontzorgt IC Content jou in je dagelijkse werk

SafeHarbour Handboek

Informatieveiligheid

Als gemeente ben je sinds 2017 verplicht om een Information Security Management System (ISMS) te gebruiken. ISMS is een systematische aanpak van privacy- en informatievraagstukken binnen de organisatie. Zelf een ISMS samenstellen en actueel houden kost veel tijd en de nodige educatie. Niet ieder organisatie beschikt over de kennis, capaciteit en tijdsinvestering die hiervoor nodig zijn.

Ondersteuning bij het organiseren, opzetten, beheren en optimaliseren

De kern van ISMS is de kwaliteitscirkel volgens het principe Plan-Do-Check-Act, ofwel de PDCA-cyclus. Hoe richt je deze cyclus eenvoudig deze in? Dit zorgt ervoor dat je in staat bent om de scope te bepalen, processen te verbeteren en dat je je gereed bent voor audits. Het gebruik van de juiste tool maakt dit mogelijk. IC Content ondersteunt je bij het organiseren, opzetten, beheren en optimaliseren van jouw informatieveiligheidshandboek en zorgt ervoor dat jouw ISMS gaat leven én werken.

Analyse en monitoring

IC Content Informatieveiligheid is dé versneller voor de implementatie en het naleven van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Met de tool werk je volgens de laatste relevante normenkaders waar je als organisatie aan moet voldoen. De tool ondersteunt je bij de voorbereiding op de ENSIA-audit en helpt je in control komen op het gebied van informatiebeveiliging. Normenkaders en wet- en regelgeving zijn in IC Content vertaald naar eenvoudige procedures, best practices en toelichtingen.

BIO

De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is de basis van IC Content Informatieveiligheid. In deze module zijn alle actuele normen uitgewerkt in beleid, richtlijnen en procedures die je specifiek voor jouw organisatie kunt toepassen en eenvoudig kunt implementeren.

IC Content Informatieveiligheid bevat voorbeelden van alle maatregelen uit de: BIO, DigiD, SUWI, BRP, Reis- en waarde documenten, BAG, BGT, Kido en BRO.

Opbouw van IC Content met Privacy-module

Met IC Content Privacy heb je een Privacy Management Systeem in handen. Hoe blijf je voldoen aan de wettelijke eisen en plichten rond persoonsgegevens? Het naleven van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) brengt de nodige uitdagingen mee voor jouw organisatie. Deze zitten niet alleen in wet zelf. Ze ontstaan ook door beperkte middelen, gefragmenteerde beleidsstukken of gedateerde processen. Bovendien vraagt de omvang en de impact van de AVG inspanning van medewerkers, projectleiders, functionarissen en bestuurders.

Met een goed opgezet privacybeleid maak je een verbinding tussen alle beleidsthema’s, processen en procedures die voortkomen uit de AVG. Door te beschrijven hoe je met privacy wilt omgaan krijg je een middel in handen waarmee je kunt sturen en je kunt verantwoorden.

Versnel de naleving van de AVG

Het Privacy Management Systeem ‘IC Content’ is dé versneller voor de naleving van de (AVG). De tool helpt jouw organisatie om te blijven voldoen aan de wettelijke eisen en plichten rond persoonsgegevens.

Integraal privacy beheersysteem

In het Privacy Management Systeem ‘IC Content’ is de Privacywet- en regelgeving vertaald naar eenvoudige procedures, best practices en toelichtingen. Daarmee heb je een integraal privacy beheersysteem in handen. Voor collega’s die werken met persoonsgegevens structureert IC Content de informatie.

 

Informatieaanvraag IC Content

Ontvang informatie over IC Content. Voor meer informatie of het maken van een afspraak kun je ook contact met ons opnemen per e-mail of door te bellen naar 085 30 30 279.
  Hiermee heb ik kennis genomen van het Privacystatement van SafeHarbour en geef uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van mijn e-mailadres, voornaam en achternaam om de SafeHarbour nieuwsbrief te kunnen ontvangen.