DPO en FG as a service

De Data Protection Officer (DPO) of Functionaris Gegevensbescherming (FG) houdt binnen de organisatie toezicht op toepassing en naleving van de privacywet. Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn bepaalde organisaties vanaf 25 mei 2018 verplicht om een DPO/FG aan te stellen:

 • organisaties die vanwege aard of omvang op grote schaal persoonsgegevens verwerken;
 • overheidsdiensten.

SafeHarbour biedt DPO/FG as a service aan.

Wat komt een DPO/FG bij u doen?

 

 

Een DPO/FG heeft dankzij wettelijke taken en bevoegdheden een onafhankelijke positie in de organisatie. Hij houdt toezicht op de verwerking van persoonsgegevens en rapporteert aan de Raad van Bestuur of College van Bestuur.

De taken van een DPO/FG bestaan onder meer uit:

 • toezicht houden;
 • maken van inventarisaties van gegevensverwerkingen;
 • bijhouden van meldingen van gegevensverwerkingen;
 • afhandelen van datalekken;
 • afhandelen van vragen en klachten van mensen binnen en buiten de organisatie;
 • ontwikkelen interne regelingen/procedures;
 • opzetten en onderhouden van de volgens de wet voorgeschreven procesoverzichten;
 • adviseren over technologie en beveiliging (privacy by design en privacy by default);
 • op basis van kennis en ervaringen maatregelen ontwikkelen ter verbetering van het privacy-beveiligingsniveau en zo risico op schade minimaliseren;
 • input leveren bij het opstellen of aanpassen van een gedragscode;
 • informeren van medewerkers over bewustwording en de omgang met persoonsgegevens;
 • aanspreekpersoon zijn voor alle gevallen die betrekking hebben op privacyvragen (b.v. auditeurs, inspecteurs of betrokkenen).
DPO/FG as a service

Met onze DPO/FG haalt us specialistische kennis in huis!

De privacyverordening biedt de keuze om een DPO/FG intern of extern aan te stellen. Dit geeft ruimte om deze in te huren voor een aantal uur per week. SafeHarbour heeft specialistische kennis. Daarom biedt SafeHarbour uw organisatie de mogelijkheid om de DPO/FG voor de noodzakelijke sturing en toezicht in te zetten. Dit biedt de volgende voordelen:

 • de deskundigheid van een DPO/FG tot uw beschikking;
 • geen kosten om deze intern aan te nemen;
 • een DPO/FG die ervaring heeft met meerdere bedrijven en een netwerk binnen functionarissen;
 • een waarborg voor de onafhankelijkheid van de DPO/FG;
 • neemt u alle informatiebeveiligingszorgen uit handen.

Van onze DPO/FG as a service gebruikmaken?

Wij raden u aan om u op tijd te oriƫnteren met het vormgeven van de rol van de DPO/FG binnen uw organisatie. Meer informatie over DPO/FG as a service? Neem contact met ons op.

Maak een afspraak >>