Privacy & Security

Met onze kennis en ervaring op het gebied van privacy & security hebben wij verschillende producten ontwikkeld waarmee je zelf in jouw eigen organisatie grip krijgt op de veiligheid van informatie. Daarnaast helpen wij je graag met meerdere bewezen oplossingen die door en in samenwerking met onze partners zijn ontwikkeld. Heb je toch tijdelijke ondersteuning nodig van experts dan helpt SafeHarbour je ook daarmee. SafeHarbour heeft voor diverse disciplines informatieveiligheid oplossingen ontwikkeld om informatieveiligheid te waarborgen.

SafeHarbour Informatiebeveiliging

Alle klanten in het publieke domein moeten kunnen vertrouwen op de organisaties die hun informatie beheren. Deze klanten zijn inwoners, patiënten, leerlingen of huurders die een deel van hun privacy in handen leggen van derden. Het is de verantwoordelijkheid van bedrijven dat de persoonsgegevens en privacy van klanten beschermd en beveiligd zijn.

 

Gemeenschappelijk belang

 

Incidenten voorkomen

 

Branche eisen

 

Bescherming intellectueel eigendom

SafeHarbour opereert sinds 2012 zelfstandig in de publieke sector. Vooral gemeenten en zorginstellingen maken gebruik van onze producten en diensten. Wij proberen de soms taaie en saaie regels om de informatieveiligheid te borgen, te vertalen naar bruikbaar een werkbare oplossingen. Informatieveiligheid is binnen het publieke domein steeds belangrijker aan het worden, echter is het geen primair proces. Wij willen onze klanten helpen om optimale informatieveiligheid te realiseren binnen werkbare kaders.