Gaat big Gaat big data samen met privacy?data samen met privacy?
23.09.2016

Gaan big data samen met privacy?

Big data staan op gespannen voet met de huidige privacyconcepten. Zakelijke normen rond reclame en keuzeaanbod voor de klanten worden steeds moeilijk te implementeren binnen bepaalde privacykaders. Hoe maak je afwegingen tussen een aanvaardbare innovatie versus mogelijke privacy risico’s?

Het creëren van heldere afspraken over privacygevoeligheid is een belangrijke taak voor het senior management binnen organisatie. De enorme hoeveelheid gegevens die gemakkelijk en goedkoop kan worden verzameld, ondersteunt de drive om te innoveren.

Nuances en belanghebbenden

Het senior management zou zonder twijfel willen doorpakken, maar de wereld van de big data is zo genuanceerd en context- en de situatie-specifiek dat die heldere lijnen moeilijk kunnen worden getrokken. Dat is waarom meer en meer de risicoanalyse wordt toegepast om het oordeel hierover te vormen. Wat is aanvaardbaar datagebruik en waar ligt het punt waar organisaties nerveus beginnen te worden? Dit verschilt per situatie. Reputatieschade ligt op de loer.

Vertrouwen behouden

Voor organisaties die big data gebruiken, moeten de toezichthouders niet de enige factor zijn die organisaties zorgen baart. Het merk kan worden beschadigd, en het vertrouwen van de consument kan verloren gaan. Innovatie versus vervreemding van klanten vraagt om nuance en context. Het komt neer op een risicobeslissing, anders begeef je je op glad ijs. Als het risico te groot is, dan moet je nadenken over matiging rond het gebruik van die data.

Een greep uit de praktijk

Het is ongepast om reclame te bieden aan patiënten op basis van hun medische dossiers. Maar wat als iemand gebruik maakt van een insulinepomp waar een nieuwe en efficiëntere versie van is ontworpen? Een patiënt wil best meer weten over deze nieuwe pomp. De fabrikant moet echter zorgvuldig zijn; medische gegevens mogen alleen gedeeld worden met de zorgverleners en niet met anderen, zoals verzekeraars of hypotheekverstrekkers.

Sturen op voordelen

Het is de uitdaging om op de juiste manier te balanceren tussen sociale normen, technologie, de producten en de mogelijkheden. Nuttig gebruik van minder gevoelige gegevens is vaak een betere keuze. Dat levert een groter voordeel op tegen een lager risico. Organisaties moeten ook niet al te voorspellend zijn in het beschrijven van mogelijke toekomstige toepassingen van data. Als je het toekomstige gebruik van de gegevens vermeldt in de privacyverklaring bij de verzameling van de gegevens, vermindert dat vrijwel zeker de verzameling van gegevens.

Als we big data ten behoeve van innovatie omarmen en beschikken over meer data-analisten, dan moeten deze goed worden opgeleid in data-analyse én zich bewust zijn van de gevoeligheden. Zo kunnen organisaties innoveren, en kunnen de regelgevende instanties realistische en genuanceerde verwachtingen opleggen. Op deze manier kan de privacy officer de organisatiedoelen helpen en tegelijkertijd de privacyrisico’s op een aanvaardbaar niveau houden.

Kunnen wij u helpen?

Worstelt u als privacy officer ook met het dilemma tussen innovatie op basis van big data en risico analyse met betrekking tot het gebruik van gevoelige data? Neem dan contact met ons op per e-mail of door te bellen naar 085 208 208 9.