Doelstellingen en deadlines: VIPP 1 en 2

In de geschreven visie van het NVZ, ‘Zorg voor 2020’, speelt ICT de centrale rol. Mede op basis daarvan heeft het NVZ samen met het ministerie van VWS de subsidieprogramma’s VIPP-1 en -2 ontwikkeld. Ziekenhuizen (VIPP-1), revalidatiecentra en categorale instellingen (VIPP-2) kunnen in aanmerking komen voor deze subsidies. Daarmee kunnen zij de uitwisseling van gestandaardiseerde informatie met de patiënt en zorgverleners verbeteren.

Onafhankelijke toetsing

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet een gecertificeerde IT-auditor een onafhankelijke toets uitvoeren op de behaalde doelstellingen.

Deze doelstellingen zijn verdeeld in twee modules:

Module A: Patiënt en Informatie

A1: Iedere instelling kan de patiënt minimaal één download van medische gegevens bieden.
A2: Iedere instelling heeft een beveiligd patiëntenportaal en/of een link naar een PGO waarin de zorginstelling gestandaardiseerd medische gegevens voor de patiënt kan uploaden.
A3: Doorontwikkeling medische e-health interventies, het optimaliseren van gebruik (25%), MedmijStandaard t.b.v. overzetten medische gegevens naar PGO, medicatie aanvullen/aanpassen, overzicht professionals inzage EPD etc.
Deadline VIPP 1 Deadline VIPP 2
1 juli 2018 1 oktober 2018
31 december 2019 31 december 2019
31 december 2019 31 december 2019

Module B: Patiënt en Medicatie

Doelstelling
B1: Iedere instelling kan een digitaal actueel medicatie-overzicht (AMO/ verstrekkings-informatie) raadplegen als onderdeel van het medicatieproces in de klinische en poliklinische setting.
B2: Iedere instelling kan medicatievoorschriften digitaal aanbieden als vooraankondiging en/of recept. Tevens kan iedere zorginstelling digitaal een gestandaardiseerd actueel medicatieoverzicht (incl. medicatieafspraken) aan de patiënt verstrekken bij ontslag volgens de geldende medicatie richtlijn.
Deadline VIPP 1 Deadline VIPP 2
1 juli 2018 1 januari 2019
31 december 2019 31 december 2019

VIPP 3: De inschrijving voor GGZ-instellingen

Van 1 mei tot 1 juli 2018 kunnen ook GGZ-aanbieders zich inschrijven om gebruik te maken van de VIPP-regeling. Dit gaat op basis van een nulmeting (die in april wordt uitgevoerd) en een aanvraagformulier. In maart ontvangen de betreffende bestuurders van GGZ-instellingen een oproep voor het deelnemen aan deze nulmeting.
Toetsing gebeurt achteraf middels een VIPP-audit (VIPP-3) in de eerste twee kwartalen van 2020. Per module wordt een subsidiebedrag uitgekeerd bij het behalen van het resultaat. Deelnemende aanbieders moeten zelf ook een investering doen. De hoogte van de subsidie is maximaal 50% van de gecalculeerde uitgaven.

Neem gerust contact met ons op

SafeHarbour helpt instellingen met het uitvoeren van een nulmeting om te kijken of voldaan wordt aan de VIPP-eisen en kan tevens de verplichte audit ter verantwoording van de ontvangen subsidie uitvoeren. Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met één van onze specialisten.