Deadlines: VIPP

In de geschreven visie van het NVZ, ‘Zorg voor 2020’, speelt ICT de centrale rol. Mede op basis daarvan heeft het NVZ samen met het ministerie van VWS de subsidieprogramma’s VIPP-1 en -2 ontwikkeld. Ziekenhuizen (VIPP-1), revalidatiecentra en categorale instellingen (VIPP-2) konden in aanmerking komen voor deze subsidies. VIPP-1 en VIPP-2 zijn inmiddels gesloten. GGZ-instellingen (VIPP-GGZ) en instellingen voor medisch specialistische zorg en audiologische centra (VIPP-5) kunnen nog steeds in aanmerking komen voor deze subsidies. Daarmee kunnen zij de uitwisseling van gestandaardiseerde informatie met de patiënt en zorgverleners verbeteren.

Onafhankelijke toetsing

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet een gecertificeerde IT-auditor een onafhankelijke toets uitvoeren op de behaalde doelstellingen.

De Deadline VIPP-GGZ

 • Audit mag uitgevoerd worden tussen 1 november 2018 en 1 mei 2022 (verlenging).
 • Audit gaat over een periode van 30 dagen, van een periode vóór 1 november 2021 (verlenging).
 • Advies is om de audit uiterlijk voor de zomer van 2021 uit te voeren om eventuele correcties nog door te kunnen voeren.

De Deadline VIPP-5

 • Module 1 Regulier: De instelling kan digitaal gegevens beschikbaar stellen aan de PGO van de patiënt conform het MedMij-afsprakenstelsel.
  deadline: 30 september 2022
  Module 1 Versneld: De deadline 31 mei 2021.
 • Module 2: De instelling kan digitaal informatie uitwisselen naar de PGO van de patiënt conform het MedMij-afsprakenstelsel en de patiënt kan vanuit de PGO informatie terugzenden richting de instelling.
  deadline: 30 juni 2023
 • Module 3: De instelling kan digitaal het BgZ en relevante correspondentie uitwisselen met een andere instelling.
  deadline: 30 juni 2023

Tips voor instellingen:

 • Wacht niet te lang met het selecteren van de IT-auditor en het afspreken van de plannen.
 • Spreek een proefassessment af met uw IT-auditor als onderdeel van de afspraak.
 • Bewaak de scope van de audit.

 

Neem gerust contact met ons op

SafeHarbour helpt instellingen met het uitvoeren van een nulmeting om te kijken of voldaan wordt aan de VIPP-eisen en kan tevens de verplichte audit ter verantwoording van de ontvangen subsidie uitvoeren. Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met één van onze specialisten.