Doelstellingen en deadlines: VIPP 1 en 2

In de geschreven visie van het NVZ, ‘Zorg voor 2020’, speelt ICT de centrale rol. Mede op basis daarvan heeft het NVZ samen met het ministerie van VWS de subsidieprogramma’s VIPP-1 en -2 ontwikkeld. Ziekenhuizen (VIPP-1), revalidatiecentra en categorale instellingen (VIPP-2) kunnen in aanmerking komen voor deze subsidies. Daarmee kunnen zij de uitwisseling van gestandaardiseerde informatie met de patiënt en zorgverleners verbeteren.

Onafhankelijke toetsing

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet een gecertificeerde IT-auditor een onafhankelijke toets uitvoeren op de behaalde doelstellingen.

Deze doelstellingen zijn verdeeld in twee modules:

Module A: Patiënt en Informatie

A1: Iedere instelling kan de patiënt minimaal één download van medische gegevens bieden.
A2: Iedere instelling heeft een beveiligd patiëntenportaal en/of een link naar een PGO waarin de zorginstelling gestandaardiseerd medische gegevens voor de patiënt kan uploaden.
A3: Doorontwikkeling medische e-health interventies, het optimaliseren van gebruik (25%), MedmijStandaard t.b.v. overzetten medische gegevens naar PGO, medicatie aanvullen/aanpassen, overzicht professionals inzage EPD etc.
Deadline VIPP 1 Deadline VIPP 2
A1: 1 juli 2018 A1: 1 oktober 2018
A2: 31 december 2019 A2: 31 december 2019
A3: 31 december 2019 A3: 31 december 2019

Module B: Patiënt en Medicatie

Doelstelling
B1: Iedere instelling kan een digitaal actueel medicatie-overzicht (AMO/ verstrekkings-informatie) raadplegen als onderdeel van het medicatieproces in de klinische en poliklinische setting.
B2: Iedere instelling kan medicatievoorschriften digitaal aanbieden als vooraankondiging en/of recept. Tevens kan iedere zorginstelling digitaal een gestandaardiseerd actueel medicatieoverzicht (incl. medicatieafspraken) aan de patiënt verstrekken bij ontslag volgens de geldende medicatie richtlijn.
Deadline VIPP 1 Deadline VIPP 2
A: 1 juli 2018 A1: 1 januari 2019
A2: 31 december 2019 A2: 31 december 2019

 

Deadline VIPP 3

  • Audit mag uitgevoerd worden tussen 1 november 2018 en 1 augustus 2021.
  • Audit gaat over een periode van 30 dagen, van een periode vóór 1 februari 2021.
  • Advies is om de audit uiterlijk in november 2020 uit te voeren om eventuele correcties nog door te kunnen voeren.

Tips voor instellingen:

  • Wacht niet te lang met het selecteren van de IT-auditor en het afspreken van de plannen.
  • Spreek een proefassessment af met uw IT-auditor als onderdeel van de afspraak.
  • Bewaak de scope van de audit.

 

Neem gerust contact met ons op

SafeHarbour helpt instellingen met het uitvoeren van een nulmeting om te kijken of voldaan wordt aan de VIPP-eisen en kan tevens de verplichte audit ter verantwoording van de ontvangen subsidie uitvoeren. Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met één van onze specialisten.