De volgende stap in uw informatiebeveiliging
21.06.2017

Veilig communiceren: de volgende stap in uw informatiebeveiliging

Uitwisseling van privacygevoelige informatie is bij gemeenten aan de orde van de dag. Denk daarbij aan gegevens zoals BSN’s, naam- en adresgegevens. Informatiebeveiliging is een thema in de ISO27001, wet- en regelgeving of eigen beleid waar de informatiemanager niet om heen kan. Gemeenten zoeken bescherming tegen datalekken, want hoge boetes en (reputatie)schade liggen op de loer. SafeHarbour ziet in ZIVVER de technisch geavanceerde én gebruiksvriendelijke oplossing voor veilig e-mailen, chatten en bestanden delen.

Voldoen aan de ISO 27001 norm met ZIVVER

Gemeenten hebben naast hun uitvoerende rol steeds vaker ook een regiefunctie. Dit houdt in dat men veel communiceert over bijvoorbeeld klantdossiers en schuldsaneringstrajecten. De wet- en regelgeving vraagt van u om deze informatie niet alleen onderling, maar ook naar de burger veilig te versturen. Een oplossing moet daarom voldoen aan juridische eisen én gebruiksvriendelijk zijn. Onderstaande aspecten zijn voor SafeHarbour reden om ZIVVER aan te bevelen voor gemeenten.

  • De belangrijkste functionaliteit is het signaleren van gevoelige inhoud. SafeHarbour waardeert daarbij vooral dat de beheerder zelf kan aangeven voor welke soorten informatie de applicatie waarschuwt.
  • Veilige oplossingen zijn alleen veilig wanneer ze ook consequent gebruikt worden. Bij ZIVVER is het beveiligen een simpele handeling. Het klikken op een knop en het invullen van een telefoonnummer of een wachtwoord is voldoende. Doordat ZIVVER onderdeel uit maakt van Outlook blijven gebruikers werken zoals ze gewend zijn.
  • De burger kan ook veilig terugmailen zonder zelf een account nodig te hebben.

Door deze drie componenten zorgen gemeenten dat zij persoonsgegevens identificeren en beschermen. Daarmee voldoen zij aan een belangrijk onderdeel van de ISO 27001 norm. ZIVVER biedt echter nog meer functionaliteiten die we ook graag toelichten.

Zo werkt de oplossing voor veilige communicatie

Met de webapplicatie, plug-in en mobiele app kan men altijd en overal veilig e-mailen, chatten en grote bestanden versturen. Communiceren is via ZIVVER zelfs veiliger dan online bankieren. De oplossing helpt namelijk bij het herkennen van gevoelige informatie in bijlagen en tekst. Daarnaast beoordeelt ZIVVER de relatie tussen de ontvanger en de gevoelige informatie en geeft aan of er een risico is op een datalek. Zo wordt voorkomen dat de informatie terechtkomt bij de verkeerde persoon. USB-sticks en gratis oplossingen zoals WeTransfer zijn niet meer nodig omdat bestanden tot wel 50 GB makkelijk en veilig worden verzonden. Net als bij de bank is een code nodig om berichten te openen. We versleutelen alle gegevens en maken gebruik van een veilige verbinding. Mocht het toch fout gaan, dan kan de verzender via ZIVVER de toegang tot het verkeerde bericht blokkeren. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de burger die de verkeerde jeugdzorgaanvraag krijgt toegestuurd het bericht niet meer kan lezen.

Snel aan de slag binnen uw gemeente

SafeHarbour adviseert gemeenten bij de implementaties. Daarvoor bekijken wij per gemeente wat de beste aanpak is om veilige communicatie uit te rollen.

Natuurlijk komt SafeHarbour ook graag met u in contact om de mogelijkheden van veilige communicatie binnen uw gemeente te bespreken. Stuur ons een e-mail of bel naar 0850 208 208 9.