28.01.2020

Dag van de privacy. Wat vieren we?

Vandaag 39 jaar geleden, werd in 1981 de Conventie 108 getekend, een verdrag van de Raad van Europa gericht op het beschermen van personen bij het verwerken van persoonsgegevens. Het verdrag had negen pagina’s nodig om de grote lijnen van privacybescherming te schetsen. Na de eerste Dag van de Privacy in 2007 groeide deze dag uit tot wereldwijde aandacht voor privacy. En die aandacht is hard nodig. Uit het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens bleek gemiddeld 43% van de mensen zich zorgen te maken, en zelfs 22% die zich grote zorgen maakt over hun privacy. Aandacht is mooi, maar goede, werkende privacybescherming is nog mooier. Daarom werken de privacy- en informatieveiligheidsexperts van SafeHarbour continu aan de (door)ontwikkeling van de oplossingen die dit helpt te ondersteunen.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft een enorme impact op de bedrijfsvoering gehad. Privacy is veranderd van een onderwerp dat er een beetje bij hing, naar nu een ‘chefsache’ is geworden. En niet voor niets. De impact van de AVG wordt veroorzaakt door drie zaken:

  • Boetes: Ongetwijfeld is de angst voor boetes en gedoe voor veel bestuurders de belangrijkste drijfveer geweest om serieus werk te maken van de AVG;
  • Verantwoordingsplicht: Nu staat het er duidelijk: de verwerkingsverantwoordelijke moet de wet aantoonbaar naleven. En daarmee is de AVG ook het domein van interne controles en audits geworden. Privacy-compliance is een meetbaar vakgebied geworden.
  • Duidelijke, hoge normen: De AVG is vergeleken met de Wbp op veel vlakken een stuk explicieter. Denk alleen maar aan de eisen die aan afspraken met verwerkers worden gesteld.

De AVG heeft geleid tot een hoger niveau van privacybescherming. Dat moet geborgd en verbeterd worden. Een eerste stap is het inrichten van een goede PDCA-cyclus en uitvoeren van de eerste interne controles. Maar vandaag is een goede dag om op een andere manier aandacht aan privacy te geven:

  • vier de dag met de hele organisatie: taart voor iedereen! Afgelopen jaar heeft veel inspanning gekost en er is veel bereikt. Iedereen speelt een rol bij privacy- en informatiebescherming. Sta daar bij stil;
  • maak een afspraak met beleidsmakers en communicatiespecialisten. Samen met privacyexperts hebben zij veel gemeen: privacy gaat om de relatie met de mensen van wie je gegevens verwerkt.

Wordt dit het jaar waarbij de burger/klant/betrokkene nog centraler komt te staan?

We wensen je een goede Dag van de Privacy toe!

Door Martijn van der Veen,
Privacy Officer (PO), Functionaris voor gegevensbescherming (FG)