23.10.2018

Beeldmateriaal van leerlingen: zo ga je ermee om

De beleving van onderwijsinstellingen van de regels rondom het publiceren van beelden van leerlingen is sinds de ingang van de AVG op 25 mei 2018 redelijk ‘zwart/wit’ te noemen. Nieuwskoppen zoals “School maakt gezichten leerlingen zwart op foto: ‘Privacy staat voorop’” of “Europa slaat volledig door met privacy”. Slaan wij ook echt door of ontbreekt simpelweg de informatie voor wat wel is toegestaan?

Indien er sprake is van foto- of filmmateriaal waar personen identificeerbaar zijn dan is dat in de basis privacy-gevoelig en mag een onderwijsinstelling dit materiaal niet verzamelen of verwerken. De AVG biedt echter een zestal wettelijke grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens op basis waarvan dit wel is toegestaan:

  • toestemming van de betrokken persoon;
  • de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
  • de gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting;
  • de gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen;
  • de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag;
  • de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

 

Zwart/wit beleving
De eerste grondslag die gaat over ‘toestemming’ is onderdeel van de zwart/wit beleving die wij in de praktijk bij onderwijsinstellingen veel tegenkomen rondom het verwerken van beeldmateriaal waar leerlingen op staan. In deze beleving ontbreekt bijvoorbeeld dat een onderwijsinstelling de gegevensverwerking in sommige gevallen ook kan baseren op een van de andere grondslagen zoals ‘de behartiging van de gerechtvaardigde belangen’.

Dus slaan we door met de naleving van de AVG als het gaat om publiceren van beeldmateriaal? Met de juiste kennis en informatie hoeven onderwijsinstelling vaak niet over te gaan tot maatregelen als het wegstiften van gezichten van leerlingen. SafeHarbour geeft jouw onderwijsinstelling graag inzicht in wat is toegestaan en wat niet:

Download hier de infographic >>

Meer informatie?
Wil je meer informatie of vrijblijvend in gesprek over wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 085 – 30 30 279 of per e-mail aan info@safeharbour.nl

Categorie: Kennis Wetgeving