Audits

SafeHarbour heeft onafhankelijke, gecertificeerde auditors (RE’s) beschikbaar die voor jouw organisatie audits uitvoeren. Zo kun je vertrouwen op de kwaliteit van jouw bedrijfsprocessen en systemen. Wij ondersteunen je met diverse audits.

Waarom auditing?

Binnen de Zorg en Overheid is een enorme toename van de afhankelijkheid van het goed functioneren van informatiesystemen. Door deze afhankelijkheid is het van belang dat je kunt vertrouwen op de kwaliteit van de processen en systemen. Daarnaast is auditing een manier om inzicht te krijgen in de kwaliteit van projecten. Fouten binnen een project kunnen leiden tot problemen in de werkprocessen, tot desinvesteringen en financiële schade.

 

Frisse blik

 

Problemen voorkomen

 

Vertrouwen op kwaliteit

 

Doelen behalen

Bij projecten kan de auditor vanuit de projectassurancerol namens het management de kwaliteit bewaken. Ook kan hij tijdig signaleren of het doel gehaald gaat worden binnen het kader van de toegewezen middelen.