Informatie veiliger maken

Optimale informatiebeveiliging realiseren binnen werkbare kaders

Gazellen award 2018

SafeHarbour ondersteunt professionals met informatieveiligheid
bij het duurzaam succesvol verwerken en opslaan van kritische
en privacygevoelige on- en offline data en informatie.

Bruikbare en werkbare oplossingen

Productontwikkeling samen met de klant

Marktkennis en sterke distributiekanalen

Auditing

Wilt u inzicht in de kwaliteit van uw organisatie

SafeHarbour heeft onafhankelijke, gecertificeerde auditors die u kunnen bijstaan met een audit op uw systemen en processen. Met verschillende audits en scans brengen wij voor alle kritieke bedrijfsprocessen de situatie in kaart.

Lees meer

Meer dan 275 organisaties in het publieke
domein vertrouwen op onze expertise