Informatie veiliger maken

Optimale informatiebeveiliging realiseren binnen werkbare kaders

header mobiel

SafeHarbour ondersteunt professionals met informatieveiligheid
bij het duurzaam succesvol verwerken en opslaan van kritische
en privacygevoelige on- en offline data en informatie.

Bruikbare en werkbare
oplossingen

Productontwikkeling
samen met de klant

Marktkennis en
sterke distributiekanalen

Klik hier voor de meest gebruikte producten op dit moment

Uitleg - SafeHarbour
ISO 27001 boek - SafeHarbour

ISMS Gemeenten

BIG / ISO27001

NEN 7510 boek - SafeHarbour

ISMS Zorginstellingen

NEN7510

Auditing

Wilt u inzicht in de kwaliteit van uw organisatie

SafeHarbour heeft onafhankelijke, gecertificeerde auditors die u kunnen bijstaan met een audit op uw systemen en processen. Met verschillende audits en scans brengen wij voor alle bedrijfskritieke processen de situatie in kaart.

Lees meer

Meer dan 275 organisaties in het publieke
domein vertrouwen op onze expertise

Zorgeloos omgaan met uw informatie?